ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU

 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ภาษา :
   Home


   หน้าแรก
   เกี่ยวกับศูนย์
   คณะกรรมการศูนย์ฯ
   สมาชิกของศูนย์ฯ
   การบริการของศูนย์ฯ
   บริการวิชาการ
   ระเบียบ/ประกาศ
   ติดต่อเรา


   DOWNLOAD


   โลโก้ศูนย์ฯ
   แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุน
   ประกาศ
   แบบฟอร์มอื่นๆ
  

   Link หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU
   แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุน

 
เงื่อนไขและแนวการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาที่ขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
 
แบบฟอร์มขอทุนโครงการวิจัย
 
แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
ตัวอย่างเคลียร์เงินทุนวิจัย
 
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
แบบฟอร์ม ลงชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการ
 
แบบฟอร์ม ลงชื่อรับเงินโครงการวิจัย
 
แบบเสนอโครงการเพื่อบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ
 
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าศูนย์
 
แบบคำขอใช้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ( เฉพาะนักศึกษา)

     

เอกสารประกอบการรับเงินทุนวิจัย และ นำเสนอผลงานวิชาการ (Documents received)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ID Card จำนวน 1 ชุด  
2. บัตรนักศึกษา (กรณีนักศึกษาต่างชาติ ) Student Card 1 ชุด  
3. หนังสือเดินทาง( กรณี นักศึกษาต่างชาติ) Passport 1 ชุด  
   

 รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   รูปภาพกิจกรรม

   สถิติผู้เข้าชม

  วันนี้
1
คน
  เมื่อวาน
1
คน
  เดือนนี้
24
คน
  เดือนที่แล้ว
12
คน
  ปีนี้
99
คน
  ปีก่อน
366
คน

   QR Code ศูนย์วิจัยฯ


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9
Copyright ©2021 : Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved