ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU

 

Welcome to Research and Training Center for Enhancing Quality of Life of Working Age People.
Language :
   Home


   Home
   About
   committee
   service
   Academic Services
   Regulations
   contact us


   DOWNLOAD


   Curriculum Vitae
   Logo
   Forms
  

   Linkศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ :: KKU
   Contact us
 

Research and Training Center for Enhancig Qualiyt of Life of Working Age People

Faculty of Nursing Khon Kaen University   123  Mittraphap road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 4000

TEL. 0-4320-2407 - 158 (11400)

 

MAP

 Assoc. Prof. Dr. Ampornpan Theeranut
Acting for Director
   Gallery

   Statistics

Today
1
Yesterday
1
This Month
27
Last Month
31
This Year
271
Last Year
365

   QR Code


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9
Copyright ©2020 : Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved